معنی و ترجمه کلمه hawk-nose به فارسی hawk-nose یعنی چه

hawk-nose


بينى قوشى ،دماغ قوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها