معنی و ترجمه کلمه hawk-nosed به فارسی hawk-nosed یعنی چه

hawk-nosed


داراى بينى قوشى ،دماغ قوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها