معنی و ترجمه کلمه hawse buckler به فارسی hawse buckler یعنی چه

hawse buckler


علوم نظامى : درپوش حفره زنجير لنگر
علوم دريايى : درپوش حفره زنجير لنگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها