معنی و ترجمه کلمه hawse hole به فارسی hawse hole یعنی چه

hawse hole


سوراخ دماغه کشتى مخصوص عبور طناب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها