معنی و ترجمه کلمه hawse به فارسی hawse یعنی چه

hawse


سوراخهاى دماغه کشتى که مخصوص عبورطناب است ،طناب هاى نگاه دارنده کشتى درحوضچه
علوم نظامى : نوک سينه ناو
علوم دريايى : نوک سينه ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها