معنی و ترجمه کلمه hawthorne effect به فارسی hawthorne effect یعنی چه

hawthorne effect


روانشناسى : اثر هاوتورن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها