معنی و ترجمه کلمه hay fever به فارسی hay fever یعنی چه

hay fever


(طب )تب يونجه ،زکام در اثر حساسيت ،زکام بهاره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها