معنی و ترجمه کلمه hay seed به فارسی hay seed یعنی چه

hay seed


تخم علف ،علف دانه ،(مج ).برزگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها