معنی و ترجمه کلمه hay wire به فارسی hay wire یعنی چه

hay wire


ساخته شده از روى عجله ،بدساخته شده ،بلا استفاده ،مغشوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها