معنی و ترجمه کلمه hazard signs به فارسی hazard signs یعنی چه

hazard signs


علايم خطر
بازرگانى : علائم خطر
علوم نظامى : علايم امکان توليد خطر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها