معنی و ترجمه کلمه hazard به فارسی hazard یعنی چه

hazard


امتياز با به کيسه انداختن هر کدام از گويهاى بيليارد،ناراحتى ،ضرر،قمار،اتفاق ،در معرض مخاطره قرار دادن ،بخطر انداختن
معمارى : مخاطره
قانون ـ فقه : غرر
روانشناسى : خطر
بازرگانى : خطر
ورزش : قسمت بدون چم ن زمين گلف
علوم نظامى : زيان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها