معنی و ترجمه کلمه hazardous locations به فارسی hazardous locations یعنی چه

hazardous locations


الکترونيک : مناطق خطر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها