معنی و ترجمه کلمه haze به فارسی haze یعنی چه

haze


تيره و تار،مه کم ،بخار،ناصافى ياتيرگى هوا،ابهام ،گرفته بودن ،مغموم بودن ،روشن نبودن مه ،موضوعى( براى شخص)،متوحش کردن ،زدن ،بستوه اوردن ،سرزنش کردن
زيست شناسى : غبار
علوم هوايى : غبارها يا ذرات ريزى که در اتمسفر پراکنده شده اند علوم نظامى : غبارالود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها