معنی و ترجمه کلمه hc mixture به فارسی hc mixture یعنی چه

hc mixture


علوم نظامى : مخلوط هيدروکلريد يا گاز خفه کن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها