معنی و ترجمه کلمه he looks malice به فارسی he looks malice یعنی چه

he looks malice


بدخواهى( يا سوقصد )از سيماى او پيدا است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها