معنی و ترجمه کلمه he abolished that custom به فارسی he abolished that custom یعنی چه

he abolished that custom


اوان رسم رابرانداخت( منسوخ کرد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها