معنی و ترجمه کلمه he aims at riches به فارسی he aims at riches یعنی چه

he aims at riches


مقصودش مال اندوزى است ،ميزندبراى ثروت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها