معنی و ترجمه کلمه he applied him self to study به فارسی he applied him self to study یعنی چه

he applied him self to study


دست بتحصيل زد،مشغول تحصيل شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها