معنی و ترجمه کلمه he broke his neck necessity به فارسی he broke his neck necessity یعنی چه

he broke his neck necessity


گردنش شکست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها