معنی و ترجمه کلمه he broke his rib or something به فارسی he broke his rib or something یعنی چه

he broke his rib or something


دنده منده اش شکست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها