معنی و ترجمه کلمه he called his kindred together به فارسی he called his kindred together یعنی چه

he called his kindred together


خوبشاوندان خودرافراهم اورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها