معنی و ترجمه کلمه he changed his mind به فارسی he changed his mind یعنی چه

he changed his mind


از ان خيال منصرف شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها