معنی و ترجمه کلمه he climbed up the mountain به فارسی he climbed up the mountain یعنی چه

he climbed up the mountain


ازکوه بالارفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها