معنی و ترجمه کلمه he could p for an englishman به فارسی he could p for an englishman یعنی چه

he could p for an englishman


بجاى يک نفرانگليسى قلمدادمى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها