معنی و ترجمه کلمه he could read the future به فارسی he could read the future یعنی چه

he could read the future


خواندن ونوشتن نميداند،سوادندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها