معنی و ترجمه کلمه he did his utmost به فارسی he did his utmost یعنی چه

he did his utmost


نهايت کوشش را بعمل اوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها