معنی و ترجمه کلمه he did it worse than i به فارسی he did it worse than i یعنی چه

he did it worse than i


ازمن بدتران کار را انجام داد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها