معنی و ترجمه کلمه he did not let us go به فارسی he did not let us go یعنی چه

he did not let us go


نگذاشت برويم ،ما را رها نکرد برويم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها