معنی و ترجمه کلمه he did not open his lips به فارسی he did not open his lips یعنی چه

he did not open his lips


لب نگشود،دهان نگشود،سخن نگفت ،خاموش ماند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها