معنی و ترجمه کلمه he did not turn a hair به فارسی he did not turn a hair یعنی چه

he did not turn a hair


خم به ابرويش نياورد،هيچ خستگى وانمودنکرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها