معنی و ترجمه کلمه he did the wrong thing به فارسی he did the wrong thing یعنی چه

he did the wrong thing


کارغلطى کرد،کارى کرد که درست( ياصحيح ) نبود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها