معنی و ترجمه کلمه he durst not go به فارسی he durst not go یعنی چه

he durst not go


جرات نکرد که برود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها