معنی و ترجمه کلمه he f.stated that به فارسی he f.stated that یعنی چه

he f.stated that


دروغى گفت که

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها