معنی و ترجمه کلمه he fell a v to his ambition به فارسی he fell a v to his ambition یعنی چه

he fell a v to his ambition


قربانى جاه طلبى خودشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها