معنی و ترجمه کلمه he forefeited his right به فارسی he forefeited his right یعنی چه

he forefeited his right


قانون ـ فقه : حق او ساقط شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها