معنی و ترجمه کلمه he gained access to the king به فارسی he gained access to the king یعنی چه

he gained access to the king


بشاه تقرب جست ،نزدپادشاه باريافت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها