معنی و ترجمه کلمه he gave me a sign to go به فارسی he gave me a sign to go یعنی چه

he gave me a sign to go


اشاره کرد که بروم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها