معنی و ترجمه کلمه he gave us permission to stay به فارسی he gave us permission to stay یعنی چه

he gave us permission to stay


اجازه داد که بمانيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها