معنی و ترجمه کلمه he got himself up regardless به فارسی he got himself up regardless یعنی چه

he got himself up regardless


لباس فاخر مى پوشيد( بى انکه توجهى به هزينه ان داشته باشد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها