معنی و ترجمه کلمه he got his quietus به فارسی he got his quietus یعنی چه

he got his quietus


اسوده شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها