معنی و ترجمه کلمه he got three months به فارسی he got three months یعنی چه

he got three months


به سه ماه حبس محکوم شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها