معنی و ترجمه کلمه he had a near escape به فارسی he had a near escape یعنی چه

he had a near escape


جان مفت بدر برد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها