معنی و ترجمه کلمه he had no business to به فارسی he had no business to یعنی چه

he had no business to


حقى نداشت که

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها