معنی و ترجمه کلمه he had no evidence to go upon به فارسی he had no evidence to go upon یعنی چه

he had no evidence to go upon


مدرکى نداشت که بدان متکى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها