معنی و ترجمه کلمه he had no success به فارسی he had no success یعنی چه

he had no success


کامياب ياموفق نشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها