معنی و ترجمه کلمه he had the luck to escape به فارسی he had the luck to escape یعنی چه

he had the luck to escape


بختش يارى کرد که گريخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها