معنی و ترجمه کلمه he has a good nature به فارسی he has a good nature یعنی چه

he has a good nature


خوشخو است ،خوش طبع است ،خوش حالت است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها