معنی و ترجمه کلمه he has a good writing به فارسی he has a good writing یعنی چه

he has a good writing


خطش خوب است ،خوش خطاست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها