معنی و ترجمه کلمه he has a loose tongue به فارسی he has a loose tongue یعنی چه

he has a loose tongue


دهان لقى دارد،بى چاک دهن است ،پرده در است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها