معنی و ترجمه کلمه he has a maggot in his head به فارسی he has a maggot in his head یعنی چه

he has a maggot in his head


وسواسى است ،وسواس دارد،بوالهوس است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها